پروژه ها

pish-tasfie

پیش تصفیه پساب صنعتی

بخش : پروژه ها

طراحی و ساخت سه دستگاه پکیج تزریق مواد شیمیایی سیستم پیش تصفیه پساب صنعتی

مالک: شرکت SPEC (پروژه تولید PBR و SBR پتروشیمی تخت جمشید)

کارفرما: شرکت گروه صنعتی هوایار

“ادامه مطلب”


modeling-sebodi

مدلینگ سه بعدی

برچسب ها :

بخش : پروژه ها

طراحی تفصیلی و مشاوره مهندسی، مدلینگ سه بعدی و تهیه دستورالعمل های راه اندازی سیستم تاسیسات جانبی

مالک: شرکت SPEC

کارفرما: شرکت پتروشیمی تخت جمشید (پروژه تولید PBR و SBR پتروشیمی تخت جمشید)

“ادامه مطلب”


sys-kooling

سیستم کولینگ

برچسب ها :

بخش : پروژه ها

سیستم کولینگ

طراحی و ساخت شش دستگاه پکیج تزریق مواد شیمیایی سیستم کولینگ

مالک: شرکت SPEC

کارفرما: شرکت پتروشیمی تخت جمشید (پروژه تولید PBR و SBR پتروشیمی تخت جمشید)

“ادامه مطلب”


sys-control

سیستم کنترل

بخش : پروژه ها

سیستم کنترل

مدیریت پیمان، مهندسی خرید، نصب، اجرا و راه اندازی سیستم های کنترل، برق، ابزاردقیق

مالک: شرکت پالایش نفت لاوان

کارفرما: شرکت پارس اسکله (پروژه احداث خطوط لوله و تاسیسات اندازه گیری و بارگیری فرآورده های نفتی پالایشگاه لاوان)

محل پروژه: جزیره لاوان- اسکله نفتی پالایشکاه لاوان

“ادامه مطلب”


sys-tasisat-janebi

سیستم تاسیسات جانبی

سیستم تاسیسات جانبی

طراحی تفصیلی، نظارت و مشاوره مهندسی سیستم تاسیسات جانبی

مالک: شرکت SPEC

کارفرما: شرکت پتروشیمی تخت جمشید (پروژه تولید PBR و SBR پتروشیمی تخت جمشید)

“ادامه مطلب”


sys-andazegiri

سیستم اندازه گیری و پرور

طراحی و احداث خط لوله ۱۶ اینچ انتقال فرآورده، استحصال زمین و تاسیسات جانبی

مالک: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

کارفرما: مشارکت صنعت سازه ثمین- تدوین توسعه پایدار (پروژه افزایش ظرفیت واردات فرآورده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران)

“ادامه مطلب”


khodshuyande

خود شوینده سیستم کولینگ

خود شوینده سیستم کولینگ

طراحی و تامین یکدستگاه فیلتر آب خود شوینده اتوماتیک سیستم کولینگ
مالک: شرکت SPEC

کارفرما: شرکت پتروشیمی تخت جمشید (پروژه تولید PBR و SBR پتروشیمی تخت جمشید)

“ادامه مطلب”


tasfie-pasab-sanati

تصفیه پساب صنعتی

بخش : پروژه ها

تصفیه پساب صنعتی

طراحی و ساخت هفت دستگاه پکیج تزریق مواد شیمیایی سیستم تصفیه پساب صنعتی

مالک: شرکت SPEC (پروژه تولید PBR و SBR پتروشیمی تخت جمشید)

کارفرما: گروه صنعتی هوایار

“ادامه مطلب”


bargiri-eskele-nafti

بارگیری اسکله نفتی

بخش : پروژه ها

مدیریت پیمان پروژه تعویض بازوهای بارگیری اسکله نفتی سیری شرکت فلات قاره

مالک: شرکت نفت فلات قاره ایران

کارفرما: شرکت پرتو تدبیر پارس

محل پروژه: جزیره سیری- اسکله نفتی فلات قاره

“ادامه مطلب”


bargiri-eskele-saderati

بارگیری اسکله صادرات

بخش : پروژه ها

مهندسی طرح تقویت سازه سکوی بارگیری اسکله صادرات نفت خام سیری

مالک: شرکت نفت فلات قاره ایران

کارفرما: شرکت پرتو تدبیر پارس (پروژه تعویض بازوهای بارگیری اسکله نفتی سیری شرکت فلات قاره)

“ادامه مطلب”