پروژه ها

estehsan-zamin

استحصال زمین و تاسیسات

بخش : پروژه ها

طراحی و احداث خط لوله ۱۶ اینچ انتقال فرآورده، استحصال زمین و تاسیسات جانبی

مالک: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

کارفرما: مشارکت صنعت سازه ثمین- تدوین توسعه پایدار (پروژه افزایش ظرفیت واردات فرآورده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران)

“ادامه مطلب”


abzar-dagig

ابزاردقیق خنک کننده

بخش : پروژه ها

طراحی تفصیلی و مشاوره مهندسی سیستم های برق و ابزاردقیق برج های خنک کننده

مالک: شرکت SPEC (پروژه تولید PBR و SBR پتروشیمی تخت جمشید)

کارفرما: شرکت گازهای صنعتی دلوار افزار

“ادامه مطلب”