نمونه پروژه ها

پیش تصفیه پساب صنعتی

طراحی و ساخت سه دستگاه پکیج تزریق مواد شیمیایی سیستم پیش تصفیه پساب صنعتی مالک: شرکت SPEC (پروژه تولید PBR و SBR پتروشیمی تخت جمشید…

مدلینگ سه بعدی

طراحی تفصیلی و مشاوره مهندسی، مدلینگ سه بعدی و تهیه دستورالعمل های راه اندازی سیستم تاسیسات جانبی مالک: شرکت SPEC کارفرما: شرکت پتروشیمی...

خود شوینده سیستم کولینگ

طراحی و تامین یکدستگاه فیلتر آب خود شوینده اتوماتیک سیستم کولینگ مالک: شرکت SPEC کارفرما: شرکت پتروشیمی ...

نمونه محصولات

پکیج تزریق مواد پلی الکترولیت

پکیج های تزریق مواد پلی الکترولیت بمنظور آماده سازی و تزریق محلول پلی الکترولیت به سیستم های پیش تصفیه و تصفیه آب و فاضلاب و...

پانل کنترل سرچاهی

پانل های کنترل هیدرولیکی سرچاهی در مجموعه های سرچاهی استفاده می شوند و عملکرد آن کنترل باز و بسته شدن چاه های نفت و گاز به صورت...

پکیج املاح زدایی آب صنعتی

طراحی و تامین یکدستگاه فیلتر آب خود شوینده اتوماتیک سیستم کولینگ مالک: شرکت SPEC کارفرما: شرکت پتروشیمی تخت جمشید (پروژه تولید PBR…