پکیج تزریق سرچاهی

mah-2

پکیج تزریق سرچاهی

پکیج های تزریق سرچاهی که به اصطلاح به آنها Corrosion Inhibitor Package یا CIP گفته می شود، بمنظور پیشکیری از خوردگی خطوط لوله و تجهیزات در محل استخراج نفت و گاز در سر چاهها و در صنایع نفت و گازاستفاده می گردند.

محل تزریق معمولا به خطوط لوله با فشارهای بسیار بالا می باشند. این پکیج ها بسته به نیاز پروژه ها با فشارهای تزریق و دبی های مختلف طراحی و ساخته می شوند. میزان اتوماسیون و سیستم های کنترل پکیج های تزریق با توجه به کاربرد، محل نصب، استانداردهای مورد نیاز و خواست بهره بردار تعیین می گردد.

“ادامه مطلب”