مدلینگ سه بعدی

modeling-sebodi

مدلینگ سه بعدی

برچسب ها :

بخش : پروژه ها

طراحی تفصیلی و مشاوره مهندسی، مدلینگ سه بعدی و تهیه دستورالعمل های راه اندازی سیستم تاسیسات جانبی

مالک: شرکت SPEC

کارفرما: شرکت پتروشیمی تخت جمشید (پروژه تولید PBR و SBR پتروشیمی تخت جمشید)

“ادامه مطلب”