سیستم کولینگ

sys-kooling

سیستم کولینگ

برچسب ها :

بخش : پروژه ها

سیستم کولینگ

طراحی و ساخت شش دستگاه پکیج تزریق مواد شیمیایی سیستم کولینگ

مالک: شرکت SPEC

کارفرما: شرکت پتروشیمی تخت جمشید (پروژه تولید PBR و SBR پتروشیمی تخت جمشید)

“ادامه مطلب”