سیستم اندازه گیری و پرور

sys-andazegiri

سیستم اندازه گیری و پرور

طراحی و احداث خط لوله ۱۶ اینچ انتقال فرآورده، استحصال زمین و تاسیسات جانبی

مالک: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

کارفرما: مشارکت صنعت سازه ثمین- تدوین توسعه پایدار (پروژه افزایش ظرفیت واردات فرآورده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران)

“ادامه مطلب”