پکیج املاح زدایی آب صنعتی

mah-1

پکیج املاح زدایی آب صنعتی

بخش : محصولات

آب بدون املاح که اصطلاحا به آن آب DM گفته می شود آب با درجه خلوص بالا و عاری از آلاینده های یونی می باشد که کاربردهای مختلفی در صنایع داروسازی، شیمیایی، نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی می باشد. در تولید آب DM روشهای مختلفی وجود دارد که در پکیج های ساخت این شرکت از روش های بشرح زیر استفاده می گردد:

  • روش RO: در این روش با استفاده از ممبرانهای نسل جدید می توان با استفاده از بازیافت (Recovery) %85 به مقدار املاح کمتر از ۱ میلیگرم دست یافت.

 

  • روش RO + MB: در این روش ﺣﺬف ﻛﺎﺗﻴﻮن ﻫﺎ و آﻧﻴﻮن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آب، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از رزﻳﻦﻫﺎی ﺗﺒﺎدل ﻳﻮﻧﻲ ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻲ و آﻧﻴﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم می گیرد.

 

  • روش RO+EDI: روش EDI یا Electrodeionization روش جدیدی است که از دهه ۹۰ میلادی وارد فرآیند تصفیه آب شده است. در این روش سیستم جایگزین عملا” همان عملکرد سیستم MB را دارد با این تفاوت که نیازی به استفاده از مواد شیمیایی سود و اسید جهت احیاء سیستم نخواهد داشت