سیستم کولینگ

sys-kooling

سیستم کولینگ

برچسب ها :

بخش : پروژه ها

سیستم کولینگ

طراحی و ساخت شش دستگاه پکیج تزریق مواد شیمیایی سیستم کولینگ

مالک: شرکت SPEC

کارفرما: شرکت پتروشیمی تخت جمشید (پروژه تولید PBR و SBR پتروشیمی تخت جمشید)

محل پروژه: منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، سایت ۲

تاریخ شروع پروژه: اسفند ماه ۱۳۹۱

مدت زمان انجام پروژه: ۳ ماه

شرح پروژه:

• پکیج تزریق اسید سولفوریک

• پکیج تزریق آب ژاول (NaClO)

• پکیج تزریق ماده ضد خوردگی (Corrosion Inhibitor)

• پکیج تزریق ماده ضد رسوب (Dispersant)

• پکیج تزریق کاستیک

• پکیج تزریق آب آهک