سیستم تاسیسات جانبی

sys-tasisat-janebi

سیستم تاسیسات جانبی

سیستم تاسیسات جانبی

طراحی تفصیلی، نظارت و مشاوره مهندسی سیستم تاسیسات جانبی

مالک: شرکت SPEC

کارفرما: شرکت پتروشیمی تخت جمشید (پروژه تولید PBR و SBR پتروشیمی تخت جمشید)

محل پروژه: منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، سایت ۲

تاریخ شروع پروژه: آبان ماه ۱۳۹۱

مدت زمان انجام پروژه: ۱۲ ماه

شرح پروژه:

طراحي سيستم های برج خنك كن، چیلرهای اصلی و فرعی، Heat Exchanger ها، پمپاژ آب کولینگ، ذخیره سازی و پمپاژ کولینگ زمستانی، پمپاژ اضطراری آب خنك كننده، کلیه تابلوهای فشار متوسط و فشار ضعیف پست برق D مربوط به تاسیسات جانبی، کلیه سیستم های کنترل و ابزار دقیق مربوط به تاسیسات جانبی و نظارت برنصب، پيش راه اندازي و راه اندازي تاسیسات جانبی شامل سيستم برج خنك كن، چیلرها، پمپ ها و …