سیستم اندازه گیری و پرور

sys-andazegiri

سیستم اندازه گیری و پرور

طراحی و احداث خط لوله ۱۶ اینچ انتقال فرآورده، استحصال زمین و تاسیسات جانبی

مالک: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

کارفرما: مشارکت صنعت سازه ثمین- تدوین توسعه پایدار (پروژه افزایش ظرفیت واردات فرآورده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران)

محل پروژه: بوشهر- اسکله نفتی فجر

تاریخ شروع پروژه: آذر ماه ۱۳۹۲

مدت زمان انجام پروژه: ۱۲ ماه

شرح پروژه:

طراحی تفصیلی ۵ کیلومتر خط لوله ۱۶ اینچ، ۲ دستگاه بازوی بارگیری ۱۲ اینچ، ۳ دستگاه اسکید میترینگ فرآورده های نفتی از نوع Custody Transfer، یک دستگاه سیستم Prover از نوع Bi-Directional، سیستم های کنترل و ابزار دقیق مربوطه، سیستم حفاظت کاتدیک اسکله و خط لوله، سیستم تزریق مواد ضد خوردگی و نیز سیستم های جمع آوری و پمپاژ درین بازوها و میترینگ ها.