تصفیه پساب صنعتی

tasfie-pasab-sanati

تصفیه پساب صنعتی

بخش : پروژه ها

تصفیه پساب صنعتی

طراحی و ساخت هفت دستگاه پکیج تزریق مواد شیمیایی سیستم تصفیه پساب صنعتی

مالک: شرکت SPEC (پروژه تولید PBR و SBR پتروشیمی تخت جمشید)

کارفرما: گروه صنعتی هوایار

محل پروژه: منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، سایت ۲

تاریخ شروع پروژه: آذرماه ۱۳۹۲

مدت زمان انجام پروژه: ۴ ماه

شرح پروژه:

• پکیج تزریق مواد پلی الکترولیت آنیونیک

• پکیج تزریق مواد پلی الکترولیت کاتیونیک

• پکیج تزریق Alum و FeCl3

• پکیج تزریق اسید سولفوریک

• پکیج تزریق اوره (Urea)

• پکیج تزریق کاستیک

• پکیج تزریق آب آهک